SP schendt Ja/Nee sticker

brievenbusreclame-logo

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

SP schendt Ja/Nee sticker

De SP heeft in de Utrechtse wijk Hoograven Zuid huis-aan-huis een ongeadresseerde folder verspreid. Dit gebeurde in het kader van de voorgenomen opheffing van een buslijn en de gevolgen daarvan. Het publiek werd opgeroepen de SP te laten weten wat men ervan vindt. Om vervolgens met de steun van het publiek verdere politieke actie te ondernemen.

Klacht & Verweer

Iemand met een NEE/JA sticker heeft zich hierover beklaagd. Maar de SP meent dat het gaat om informatie en niet om reclame. En dus niet gehouden is aan de sticker.

Oordeel

Onder reclame wordt in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.

In de folder geeft de SP haar mening over het opheffen van buslijn 15. Zij roept de ontvangers van de folder op om hun mening aan haar kenbaar te maken. En vervolgens zal zij actie  ondernemen richting de provincie.

In lijn met eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie wordt geoordeeld dat hier wel degelijk sprake is van reclame in de zin van artikel 1 van de Code.

En dus is de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk van toepassing.

En dus heeft de SP door zich niets aan de sticker gelegen te laten liggen art 3.1 van die Code overtreden.

SP