Assen sluit Brievenbussen

brievenbusreclame-logo

Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Assen sluit Brievenbussen

no junk mail =
 In navolging van Amsterdam hebben in Assen de PvdA, D66 en Groen Links besloten dat er geen reclamefolders meer door de brievenbus de huizen in komen. Slechts als de Assenaar de moeite wenst te nemen om een ja-ja sticker te plakken en zijn privacy op te geven, mag hij van deze partijen nog reclamefolders ontvangen.

De andere partijen in deze stad stemden tegen en kwalificeerden het besluit als betutteling. In andere landen wordt dit trouwens inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring genoemd. Overigens is het opvallend dat op de website van de gemeente Assen nu al staat vermeld dat men geen reclame huis aan huis mag verspreiden.

Meppel nam een zelfde besluit, maar wacht nog de uitkomst af van de juridische procedure over het Amsterdamse besluit om het recht van informatievergaring door de burgers te beperken.

Er wordt intussen overigens gefluisterd dat gepoogd wordt om via de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) op korte termijn te komen tot een uniforme landelijke opt-in regeling voor reclamefolders.